Regulamin e-wnetrza.pl

[Strony transakcji]
§ 1

1. Osobą dokonującą zakupu na www.e-wnetrza.pl może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna.
2. Właścicielem www.e-wnetrza.pl, wykonawcą oraz sprzedawcą projektów jest firma: An Design Aleksandra Nycz, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Zimna 9d/8, NIP: 583-290-52-28, zwana dalej „e-wnetrza.pl”.
3. Zakup projektu na www.e-wnetrza.pl może być dokonany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

[Postanowienia ogólne]
§ 2

1. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie www.e-wnetrza.pl są własnością firmy An Design Aleksandra Nycz i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
2. Klient może swobodnie przeglądać zawartość strony www.e-wnetrza.pl oraz dokonywać zakupu. Każda osoba chcąca dokonać zakupu musi zaakceptować poniższy regulamin.
3. Ceny realizacji całych pakietów podane są w zakładce cennik na stronie www.e-wnetrza.pl.
4. Pakiety projektowe dostępne w zakładce cennik dotyczą pojedynczych pomieszczeń o powierzchni do 35m2. Projekty pomieszczeń większych niż 35m2 wyceniane będą indywidualnie.

[Definicje]
§ 3

1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
2. Projektant – profesjonalny projektant wnętrz, który przygotuje projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez zamawiającego, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.
3. Klient – osoba, która korzysta z usług e-wnetrza.pl zgodnie z regulaminem.
4. Projekt – indywidualny projekt wnętrza zaprojektowany przez projektanta e-wnetrza.pl, zgodnie z wytycznymi klienta.
5. Rzut – plan pomieszczenia.
6. Ankieta – zestaw pytań w formie elektronicznej, na które odpowiada klient w sposób online.
7. Cena – kwota którą uiszcza Klient za zakupiony projekt.

[Składanie zamówień, realizacja zamówienia, płatności]
§ 4

1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie e-wnetrza.pl.
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie przez klienta oświadczenia o akceptacji regulaminu w formularzu zamówienia.
3. Po przesłaniu formularza zamówienia projektant e-wnetrza.pl kontaktuje się z klientem w celu ustalenia możliwego terminu i czasu realizacji projektu, wyboru odpowiedniego pakietu lub indywidualnego doboru elementów projektu, ostatecznej wyceny.
4. Administrator e-wnetrza.pl potwierdza złożenie zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez klienta zamówienia. Czas ten może się wydłużyć jeśli zamówienie zostanie złożone w sobotę lub niedzielę, oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy nad projektem jest dostarczenie przez klienta wszystkich wymaganych danych (formularz zamówienia, akceptacja regulaminu, kompletny rzut z wymiarami, wypełniona ankieta).
6. Wszystkie płatności dokonywane na stronie e-wnetrza.pl dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W indywidualnych przypadkach możliwa jest także płatność zwykłym przelewem bankowym.
7. Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.
8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, Regon 301345068.
9. Płatność za projekt następuje dopiero po akceptacji przez klienta jednego z rzutów koncepcyjnych nadesłanych przez projektanta e-wnetrza.pl.
10. Link, który przekieruje Cię do serwisu transakcyjnego Przelewy24 otrzymasz drogą mailową od projektanta, który wykonuje dla Ciebie projekt z ramienia e-wnetrza.pl
11. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
12. Czas realizacji projektu jest ustalany indywidualnie z projektantem na początku współpracy. Jest on zależny od stopnia skomplikowania projektu i wielkości projektowanych pomieszczeń.

[Prawa autorskie i majątkowe]
§ 5

1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na e-wnetrza.pl
2. Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.
3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.

[Reklamacje]
§ 6

1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim braki lub niezgodności w stosunku do złożonego zamówienia (również informacji zawartych w ankiecie) powinien wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w którym zawarty będzie opis błędów oraz żądania klienta. W treści reklamacji klient powinien podać Imię i Nazwisko zamawiającego.
2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu drogą elektroniczną.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania.
4. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje projektant e-wnetrza.pl.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji e-wnetrza.pl zaproponuje klientowi jedno z rozwiązań:
a) zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
b) udzielenia klientowi rabatu na kolejny projekt,
c) umożliwienie klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
6. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem lub gdy klient sam dokonuje zmian, projektanci i właściciele e-wnetrza.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody. W tym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

[Polityka prywatności]
§ 7

1. Polityka przetwarzania danych w e-wnetrza.pl
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.
2. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma An Design Aleksandra Nycz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zimnej 9d/8, posługujący się adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę www.e-wnetrza.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Bezpieczeństwo danych
Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione. Dane są należycie zabezpieczone. Dane przechowywane na komputerach, w telefonach są zabezpieczone hasłem/PINem.
4. Zakres przetwarzania danych
a) zakres związany z wykonaniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
b) dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię , nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz NIP,
4. Konieczność przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.
5. Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. Odbiorcy danych
Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
b) operatorowi systemu płatności zapewniającemu obsługę płatności – przelewy24.pl (PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887)
c) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.
d) podmiotom współpracującym w zakresie sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz.
e) podwykonawcom projektów
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
a) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
b) Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
c) Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)
d) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 798 530 344

[Postanowienia końcowe]
§ 8

1. Projektant e-wnetrza.pl ma prawo odmówić realizacji projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania projektu on-line.
2. Roszczenia lub spory pomiędzy e-wnetrza.pl, a klientem, wynikające z korzystania z usług świadczonych przez e-wnetrza.pl, których strony nie będą w stanie uregulować polubownie, zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla e-wnetrza.pl.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż projekty wykonywane są przy pomocy programów komputerowych, co nie zawsze pozwala na wierne oddanie rzeczywistości, a wygląd projektu może różnić się w zależności od ustawień monitora.
4. e-wnetrza.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.e-wnetrza.pl